Waarom financieel beheer via Kawo?
Financieel beheer brengt een hele hoop zaken met zich mee die geregeld moeten worden. Kawo neemt deze zaken op zich zodat u als verhuurder ontspannen de verhuur tegemoet gaat.

Aanspreekpunt huurders:
Kawo zal namens u het aanspreekpunt voor de huurder zijn voor de administratieve zaken omtrent het financieel beheer.

Huurontvangsten:
Kawo zorgt voor ervoor dat huur en eventuele servicekosten op tijd geïnd wordt. Wij bieden u de mogelijkheid voor automatische incasso’s. Deze geschieden conform de nieuwste SEPA-machtigingsregels. Wij informeren u graag over de voorwaarden. De borg wordt direct na het ontvangen naar u overgemaakt. Wij kunnen voor u als beheerder, elke 27e van de maand, huur incasseren . Daarna wordt het bedrag verminderd met de beheervergoeding, uiterlijk de 3e dag van de maand naar u overgemaakt.

Financieel overzicht:
Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel, daarom zullen wij u maandelijks een creditfactuur sturen. Deze zal bestaan uit een gedetailleerd overzicht van de uitgaven en inkomsten.

Wanbetaling en huurverhoging:
Wij bewaken en signaleren aan de hand van ons financieel beheer eventuele achterstanden. Hierdoor nemen wij u veel moeite, stress en tijd uit de handen. Daarnaast kunnen wij de gewenste jaarlijkse huurverhoging voor u doorvoeren. Dit geschiedt conform de relevante wettelijke bepalingen en gemaakte afspraken.

Procedure bij wanbetaling:

  • Dag 1: het versturen van een herinnering naar de huurder: 48 uur om te betalen
  • Dag 3: het versturen van een eerste aanmaning. Wij zullen mailen en tevens bellen om betaling te bewerkstelligen.
  • Dag 4: het versturen van een tweede aanmaning met de daarbij opgenomen kosten van €25.00 voor administratie
  • Vanaf dag 7: dagelijks contact om betaling te bewerkstelligen. Na het spreken van de huurder documenteren wij het verweer over het niet tijdig betalen. Dit doen wij altijd in overleg met u.
  • Vanaf dag 31: De juridische mogelijkheid is ontstaan om een incassobureau in te schakelen. Wij werken samen met bureau’s als DAS en Inventa om z.s.m. tot een oplossing te komen.
  • De 2e maand: Het incassobureau stuurt de eerste sommatiebrief per post. Deze houdt in dat de verhuurder binnen 14 dagen moet betalen om uitzetting te voorkomen. Bij verdere wanbetaling wordt u geïnformeerd over de uitzettingsprocedure(ontruiming is wettelijk toegestaan na 3 maanden achterstand). Uitzetting en ontbinding geschiedt altijd via de rechter. Ontruiming wordt begeleid met een deurwaarder en de politie.
  • De 3e maand: Uiterlijk 2 weken voor het eind van de 3e maand wordt de dagvaarding naar de huurder gestuurd. De dagvaarding wordt door ons in samenwerking met de bureau’s verzorgd. Om uitzetting te bewerkstelligen is een kort geding procedure nodig. De kosten hiervan bedragen ongeveer €750.00. Deze maken geen deel uit van het beheersabonnement. Deze zullen worden verhaald op de verhuurder als u in het gelijk wordt gesteld. Bij zitting zullen wij aanwezig zijn. Na 2 weken zal een vonnis volgen